Handelsbetingelser

§1 Medlemskab
Et medlemskab er personligt, og kan ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan Karosseriet Ringsted forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til Karosseriet Ringsted.

§2 Medlemsbetingelser
Karosseriet Ringsted kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op i boksen.

§3 Varighed/Medlemskab
Ved kontingent-medlemskab er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til stk. 4. Et kontantmedlemskab (enkelt betaling, fx klippekort) kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

§4 Opsigelse
Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.
Kontingent-medlemsskab betales forud for en måned. Ved opsigelse stopper medlemsskabet, når måneden udløber. Der refunderes ikke allerede betalt kontingent.
Vær opmærksom op at opsigelse i de sidste 2 bankdage i indeværende måned, kan resultere i at opsigelsen først finder sted i måneden efter.
Opsigelsen skal ske skriftligt til Karosseriet Ringsted på hjemmesiden i dertilhørende udmeldings formular.

§5 Prisændringer
Karosseriet Ringsted forbeholder sig ret til at foretage prisændringer uden varsel. Disse har ikke indvirkning på et allerede tegnet medlemskab. En evt. prisændring træder først i kraft ved tegning af nyt medlemskab.
Prisændringer på eksisterende medlemskaber skal varsles mindst 1 måned inden næste betalingsdato.

§6 Værdigenstande
Værdigenstande skal medbringes i selve undervisningslokalet og der er ikke mulighed for aflåsning i skabe
Karosseriet Ringsted garanterer ikke for tab pga tyveri eller tingskade.

§7 Ansvar
Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af Karosseriet Ringsted er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. Karosseriet Ringsted tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i boksen. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§8 Sygdom
I tilfælde af længerevarende, +3 måneds, sygdom eller skade er det muligt at sætte et løbende måneders medlemskab i bero.

§9 Fortrydelsesret
Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.