Ordbogen

Ordbogen

Indenfor funktionel træning og Crossfit, findes der ret mange speciel-udtryk, forkortelser og øvelser med specielle navne. For nybegyndere i sporten kan det, til tider, virke som sort snak når "de garvede" snakker om deres træning, eller når de ser tavlen i boxen.

Der findes masser af forklaringer og andre ordbøger rundt omkring på nettet, så jeg har lånt, slettet og tilføjet på listen herunder. Den bliver løbende opdateret.

Begreber

 

WOD - Workout Of the Day
Dagens træning som foreskrevet på tavlen.

AMRAP - As Many Rounds/Reps As Possible
Så mange repetitioner eller runder som muligt af en eller flere givne øvelser.

Chipper
En Chipper workout er typisk 1 runde med mange gentagelser af mange øvelser. Alle gentagelser gennemføres af hver øvelse inden der rykkes videre til næste. "Filthy Fifty" er et eksempel på en chipper, og mange teamworkouts opbygges også som en chipper.

MOM - Every Minute On the Minute
E2MOM - Every 2 Minutes On the Minute

Når et minut starter udfører man det der står på tavlen - når man er færdig med øvelserne holder man pause resten af minuttet.
Variation: f.eks. E2MOM betyder f.eks. hvert 2. minut i stedet for hvert minut.

RFT - Round(s) For Time
Udfør x-antal runder på tid, f.eks. 3RFT er 3 runder på tid.

DNF - Did Not Finish
Skrives som regel på tavlen hvis WOD ikke gennemføres.

Boxen
Kælenavn for træningslokalet.

WU - Warm-Up
Opvarmning.

MetCon - Metabolic Conditioning
Typisk beskrivende for træning/WODs med høj intensitet og lav vægt, hvor man træner mere området for kondition end styrketræning.

BW - BodyWeight
Typisk beskrivende for en given vægt i en øvelse - f.eks. dødløft med sin kropsvægt.

YGIG - You Go, I Go
Træningsform med en makker, hvor kun én arbejder ad gangen.

Hero WOD
Hero workouts er en specifik workout, tilegnet typisk til faldne soldater, politifolk, brandfolk eller reddere. Der findes mange Hero workouts og af meget forskellige karaktér. Der er én Hero workout tilegnet en dansk falden soldat, "René", som udføres nationalt hver den 03. Januar - den dag René Brink Jakobsen faldt i kamp.

Benchmark WOD
Ligesom Hero workouts, er en benchmark workout en specifik workout designet til at kunne "måle" sig op imod, over tid. Man udfører typisk den samme benchmark workout med f.eks. 3 måneders mellemrum, for at se om man er blevet hurtigere eller stærkere. F.eks. Kunne en benchmark workout være "30 Burpees på tid".

CAL / KCAL - Kalorie
På udstyr og maskiner som f.eks. de fleste romaskiner, er der en måling for anslået kalorieforbrug under brug.

Dagsmax
Så meget man kan klare af en given øvelse på denne dag.

1RM; variationer, 3RM, 5RM
1 Rep Max - Så tung en vægt du kan klare kun 1 gang
3 Rep Max - så tung en vægt du kan klare 3 gange, uden at holde pause eller slippe grebet.

PR eller PB
Sin Personlige Rekord indenfor en given øvelse.

Kipping
I øvelser hvor man hænger i et stativ, f.eks. til Pull-Ups, kan man bruge "kipping" til at gøre øvelsen nemmere og kunne lave flere repetitioner ad gangen. Når man "kipper", bruger man kroppen til at skabe momentum for at komme nemmere op til bar'en.
Generelt set bør man ikke begynde at kippe før man kan udføre 5 - 10 strict pullups; ellers kan man risikere at skuldre, ryg og arme ikke er stærke nok til at absorbere den ekstra belastning det giver.

"No Rep"
Siges som regel af en dommer (eller træner) hvis din repetition/udførelse af en øvelse ikke overholder øvelsens standard, f.eks. en squat der ikke er dyb nok, wall ball ikke rammer sit target eller brystet ikke rammer gulvet i en burpee. Derfor tæller repetitionen ikke, og der skal som regel tages en ekstra, så alle reps tæller som godkendte.

Pood
En gammel russisk vægtenhed. 1 Pood svarer ca. til 16kg, 1,5 Pood = 24kg og 2 Pood = 32kg. Bruges af og til specifikt til at beskrive vægt på Kettlebells (som også oprinder fra det gamle Rusland)

ATG - Ass To the Grass
Når bagdelen skal så langt ned i squat som muligt.

ROM - Range Of Motion
På dansk bruges ordet "bevægelsesudslag" og bruges om kroppen, specifikt leddenes, bevægelighed.

RX
Bruges når man laver alle øvelser korrekt og med den foreskrevne vægt, som det er skrevet på tavlen i WODen.
Forkortelse har angiveligt latinsk oprindelse og i træningens verden betyder det "jeg lavede WODen nøjagtig som den stod på tavlen". 

Tabata
Tabata er af japansk oprindelse og er en 4-minutters høj-intensitiv workout, bestående af 8 intervaller med 20 sekunders arbejde efterfulgt af 10 sekunders pause.

Buy-in
Én eller flere øvelser der skal udføres, inden resten af workouten går igang.

Cash-out
Én eller flere øvelser der skal udføres, efter den primære workout er overstået.

 

Øvelser og udstyr

 

SDHP: Sumo Deadlift High Pull [video]
I Sumo Dødløft har du bred stand foran vægtstang eller KB, og med smalt greb på vægtstang løfter du højt fra gulv til op under hagen.

BJ: Boxjump [video]

BJO: Boxjump Over [video] [video]

C&J: Clean & Jerk [video] [video]

DL: Dødløft [video]

MU: Muscle-Up

BMU: Bar Muscle-Up

BOB: Burpee over Bar eller Ball over Box.

PP: Push Press

MP: Military Press, også kaldet Strict Press

WB: Wall Ball

CTB/C2B: Chest to Bar

TTB/T2B: Toe to Bar

KTE/K2E: Knee to Elbow

HSPU: Handstand Pushup

FSQ: Front Squat

BSQ: Back Squat

OHS(Q): Overhead Squat

HSQ: Hang Squat (clean eller snatch)

DU: DoubleUnders

SU: SingleUnders

TGU: Turkish Getups

GHD: Glute Ham Developer

KB: Kettlebell

BB: Barbell

GTOH/G2OH: Ground To OverHead

STOH/S2OH: Shoulder To OverHead