Medlemsbetingelser

1. GENERELT

Medlemskabet giver dig ubegrænset adgang til træning i karosseriet. Medlemskabet er personligt og kan ikke benyttes af andre. Medlemskabet kan ikke overdrages til andre personer. Du har som medlem hos Karosseriet selv ansvaret for, at vi altid har dine korrekte personlige oplysninger. Dine oplysninger vil ikke blive videregivet. Træning i foreningen er på eget ansvar.

Du skal være min. 18 år for selv at oprette et medlemskab i Karosseriet. Hvis du er under 18 år skal du have en forælder eller værge til at skrive under på din indmeldingsblanket.

2. BETALING

Ved indmeldelse betaler du for den resterende del af indeværende måned. Du betaler forud for hver måned med frist senest den første i måneden. Hvis du ikke betaler for kontingent, vil du blive blokeret og udelukket for træning uden varsel, indtil du har betalt det skyldige beløb.

3. OPSIGELSE

Du skal opsige dit medlemskab med 2 ugers varsel til den 1. i en måned. Opsigelse skal ske skriftligt pr. mail til kasseren med oplysning af fornavn, efternavn og medlemsnr. samt en tilkendegivelse af, at du ønsker at opsige dit medlemskab. Opsigelsen er gældende fra modtagelsesdatoen. Når du opsiger dit medlemsskab kan du træne i resten af den periode, som du har betalt forud. Betalt kontingent refunderes ikke.

4. BERO

Skal du have dit abbonnement sat i bero, så kontakt vores kasser her på siden.

5. FRI TRÆNING

Alle medlemmer som betaler månedskontingent er velkommen til at selvtræne uden for de fastsatte tider. Kontakt kasseren for at få adgang til den elektroniske dørlås. Bemærk at du skal være kontingent-medlem for at have adgang til selvtræning.

6. TILMELDING OG AFMELDING AF HOLD

Hvis du vil træne med på et hold, skal du melde dig til her på siden eller i Memberlink appen. Tilmelding skal ske senest 1 time før holdstart. Hvis du fortryder din tilmelding, skal du huske at afmelde dig senest 1 time før holdstart.

Såfremt der ikke er nogen tilmeldt, så kan træneren også aflyse / slette holdet. Så hold øje med facebook for akutte ændringer.

7. VÆRDIGENSTANDE

Karosseriet bærer ikke noget ansvar for tab af værdigenstande på grund af tyveri eller tingsskade.

8. FORSIKRING

Det er dit eget ansvar at sørge for at du er forsikret under træning (vær opmærksom på at dineforsikringsbetingelser er dækkende).

9. DOPING

Karosseriet er medlem af DGI, og er dermed underlagt Anti Doping Danmarks kontrol. Som medlem af Karosseriet underlægges du doping test, hvis det forlanges af repræsentanter fra Anti Doping Danmark. Modsætter du dig dette, vil det blive betraget som en positiv test, og du skal i så tilfælde betale for alle udgifter forbundet med testen. Testes du positiv, vil dit medlemskab ophøre med øjeblikkelig virkning.

10. ORDENSREGLER

Som medlem af Karosseriet forpligter du dig til at:

- Behandle udstyr og lokaler med respekt

- Behandle andre medlemmer med respekt

- Hjælpe til med at holde lokalerne pæne og rene.

Vi er en forening og alle ansvarlige for hvordan tingenes tilstand er.

Lokalet er overvåget 24/7/365.

Trusler, vold, rascistiske eller nedladende udtalelser medfører, at du bliver bortvist og udelukket fra Karosseriet.

Karosseriet kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af en lægeerklæring, hvis det vurderes at træningen kan være sundhedsskadelig for dig.

1. BRUD PÅ MEDLEMSBETINGELSERNE ELLER ORDENSREGLER

I tilfælde af brud på medlemsbetingelserne eller ordensregler, som f.eks. doping, udlån af medlemskort, lovbrud, mislighold samt anden grov eller uacceptabel handling, kan bestyrelsen til enhver tid afbryde nærværende aftale om et medlemskab med øjeblikkelig virkning. Der vil i så tilfælde ikke blive tilbagebetalt restbeløb.

12. ÆNDRINGER AF BETINGELSER

Ændringer af betingelser vil ske med minimum 1 måneds varsel. Varslet vil blive slået op på Karosseriets Facebookside samt i træningslokalet.

Vedtaget af bestyrelsen den 11. december 2014